Quyên góp

Nếu có thể giúp đỡ dù nhỏ thôi, xin hãy hành động.
Đây là tài khoản nhận quyên góp của nhóm. Chi phí sẽ được chia đều cho các bé khác còn nằm viện và gây dựng nhà chung sau này.
Pham Thanh Hang 0011004054939 Vietcombank , Hoàn Kiếm, HN
Paypal: hanoipetadoption@gmail.com
Nếu bạn quyên góp, ủng hộ đồ dùng xin nhắn tin trực tiếp cho Page
Link thống kê quyên góp: https://docs.google.com/…/1REmgot_TNcKJwyL9FkzDCkmE-e…/edit…
Nếu bạn không thể nhận nuôi - hãy chăm sóc tạm thời
Nếu bạn không thể chăm sóc tạm thời - hãy tài trợ
Nếu bạn không thể tài trợ - hãy làm tình nguyện viên
Nếu bạn không thể làm tình nguyện viên - hãy quyên góp
Nếu bạn không thể quyên góp - hãy truyền bá
Chỉ cần bạn muốn giúp, bạn có thể làm điều gì đó, dù là nhỏ nhất để cứu giúp một sinh linh quanh mình!
Đăng kí làm TNV cùng tham gia giúp đỡ các bé chó mèo với chúng mình tại link này nhé : https://docs.google.com/…/1AMztLCMWe9BWiWoFXhelzjPXry_…/edit

Gửi tin nhắn cho Hanoi Pet Adoption